15 Aralık 2017 Cuma  
[ Anasayfa ]  [ Hakkımızda ]  [ Bize Ulaşın ]  [ Soru-Cevap ]  [ Görüş/Öneriler ] 
 Türkçe  English

  Kullanıcı Paneli
E-posta
Şifre
Üye Ol 
Şifremi Unuttum 
Diziler
Türk Kültüründen Görüntüler
Araştırma-İnceleme
Bilimsel Toplantılar
Kaynak Eserler
Edebî Eserler
Erdem Dergisi
Türk Kültüründe Zirveler
Klasik Şiirimizin Zirve Eserleri
Bilge Dergisi
Arış Dergisi
CD
  Yayın Arama
Ayrıntılı Yayın arama
  İndirimdekiler
Doğumunun 800. Yılın...
Doğumunun Yüzüncü Yı...
Ölümünün Üçyüzellinc...
Doğumunun Yüzüncü Yı...
İbn Türk, Harezmi, F...
  En Çok İzlenen
Kültür Hayatımızda...
Doğumunun Yüzüncü ...
İbn Türk, Harezmi,...
Dede Korkut Ulusla...
Manas Destanı ve E...

 Adres : Ziyabey Cad. No:19
Balgat, Çankaya / ANKARA
Tel : +90 312 284 34 18
Faks : +90 312 284 34 65
E-posta :
e-magaza@akmb.gov.tr


    Anasayfa Bilimsel Toplantılar NÂBÎ Sepozyumu Bildirileri 201...
  Yayın Hakkında
NÂBÎ Sepozyumu Bildirileri , 2014 , Ali BAKKAL

Teslimat   Fiyat Seç
İndirimli Fiyat :  18.00 TL
4.54 (Euro)
5.11 (Usd)
 

 
İçindekiler :


TAKDİM    

AÇIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Ali BAKKAL (Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı)    
Ali KARAÇALI (Atatürk Kültür Merkezi Başkan V.)    
Prof. Dr. Halil İbrahim MUTLU (Harran Üniversitesi Rektörü)    
Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA (Şanlıurfa Belediye Başkanı)    
Celalettin GÜVENÇ (Şanlıurfa Valisi)    

BİRİNCİ BÖLÜM
NÂBΒNİN AYAK İZLERİ

Arşiv Belgelerine Göre Nâbî
Nabi according to archival resources
Prof. Dr. Mahmut KAPLAN

Nâbî’nin Halep’i
Nabi’s Aleppo
Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN

Nâbî Divanı’nda Mekke
Makah in Nabi Divan
Yrd. Doç. Dr. Nurgül ÖZCAN

İKİNCİ BÖLÜM
NÂBΒDE HİKMET

Hikmeti Lirizme Yükselten Şair Nâbî
A Poet Who Raised The Philosphy to Lyricisism: Nâbî
Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ

Ma’nâ Şâiri Nâbî: Nâbî’nin Kasidelerinde Ma’nâ
Nâbî: The Poet of The Hidden Meaning , The Hidden Meaning in Nâbî’s Eulogies
Prof. Dr. Çetin DERDİYOK

Nâbî Divanında Esmâ-i Hüsnâ Bağlamında Allah Kavramı
The Concept of God in the Context of Esmâ-i Hüsnâ in the Nâbî’s Dîvân
Prof. Dr. Muhsin KALKIŞIM - Yrd. Doç. Dr. Ferdi KİREMİTÇİ
Nâbî Divanı’ndaki İlk Na’t-i Şerif
The First Na’t Poem in Nabi’s Turkish Divan
Prof. Dr. Emine YENİTERZİ
 
Nâbî’de Hikmet Algısının Tematik Tasnifi
Thematic Classification of Nabi’s Wisdom Perception
Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ – Yrd. Doç. Dr. M. Celal VARIŞOĞLU

Nâbî ve Sâib-i Tebrizî’nin Gazellerinde Yer Alan Bazı Hikemî Unsurların Mukayesesi
Comparison of Wisdom Related Elements in Gazels of Nâbî and Saib-i Tebrizî
Ar. Gör. Ayşe SAĞLAM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NÂBΒDE SOSYAL KONULAR

Nâbî’de Dönem Eleştirisi
Periodic Criticism in Nâbî
Doç. Dr. Halil İbrahim YAKAR

Değer Eğitimi Açısından Nâbî’nin Hayriyye’si
Nâbî’s Hayriyye in terms of Value Education
Prof. Dr. Hasan KAVRUK - Doç. Dr. Mehmet Akif ÇEÇEN

Kitabet Mesleğinin Yansıması Olarak Nabi Divanı
Nabi Divan as a reflection of being clerk occupation
Prof. Dr. Cihan OKUYUCU

Nâbî’nin Astronomi ve Astroloji Hakkındaki Görüşleri
Opinions of Nabi About Astronomy and Astrology
Prof. Dr. Ali BAKKAL

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
NÂBΒDE EDEBÎ SANATLAR

Nâbî Divanı’nda Edebî Tür ve Tarz Tercihleri
Literary Genre-Style in Nâbî Divan
Prof. Dr. Metin AKKUŞ

Nâbî’nin Şiire Aykırı Söylemleri
Nâbî’s unusual sayings different from the classical poetry
Prof. Dr. Mine MENGİ

Nâbî’nin Muammâ ve Lugazları
Muʻammâ and Lugaz Belong to Nâbî
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN

Nâbî’nin Nükteleri
Nâbî’s Wits
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK

Nâbî’nin Poetikası
Poetics of Nabi
Eyyüp AZLAL

Nâbî Divanında Nazım Şekilleri
Poem Shapes in Nâbî Divan
Doç. Dr. Halil ÇELTİK

Nâbî’nin Fetihnâme-i Kamaniçe’deki Nâsirliğinin Estetik Boyutu
Nâbî Aesthetic Dimension of Literacy in Fetihnâme-i Kamaniçe                                             
Prof. Dr. İlhan GENÇ

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİVAN ŞAİRLERİNİN GÖZÜNDE NÂBÎ

Şeyh Gâlib’in Nâbî’ye Yönelttiği Tenkidler
Şeyh Gâlib’s Criticisings towards Nâbî
Prof. Dr. Muhammed Nur DOĞAN

Divan Şairlerinin Gözüyle Nâbî
Nâbî in the perspective of Divan Poets
Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK

Yûsuf Nâbî’nin Şiirlerine Doğu Türkçesi ile Yapılan Nazireler
Nazires Written in Eastern Turkish for Yûsuf Nâbî’s Poems
Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA

Nâbî’nin Çağdaşı Olan Tecellî’nin Divanı’nda Nâbî İzleri
Traces of Nâbî in Nâbî’s Contemporary Tecellî’s Divan
Prof. Dr. Sebahat DENİZ


Birrî-Nâbî Dostluğu   
Friendship between Birrî and Nâbî
Prof. Dr. Kenan ERDOĞAN – Ar. Gör. Fatih KOYUNCU

ALTINCI BÖLÜM
NÂBΒNİN ESERLERİ ÜZERİNE

Nâbî’nin Münşeât’ı Üzerine
On Nâbî’s Münşeât
Prof. Dr. Atabey KILIÇ

Nâbî’nin Azliyye Kasidesi Üzerine Bazı Düşünceler
Some Thoughts on Nâbî’s Dismiss Eulogy
Prof. Dr. Turgut KARABEY

Nâbî’nin Zekeriya Câmii Tamirine Tarih Manzumesi
Nâbî’s History Poem for Restoration of Zakariyya Mosque
Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ

Nâbî’nin Bir Mektubu Üzerine Notlar
Notes on a Letter Written by Nabi
Yrd. Doç. Dr. Cumhur ÜN

Nâbî’nin Mecmualara Yansıyan Şiirleri   
Nabi’s Poems Which are Reflected in Magazines
Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR – Nesrin SAĞLAM

Edebiyat Tarihimizde Nâbî’nin Hayriname’sine Dair Takdir ve Tenkitler
Apprecations and Criticisms About Nâbî’s Hayriname in our Literature History
Prof. Dr. Adem CEYHAN
 

Orjinal Dili :
Türkçe
Fiziksel Özellikleri :
31.5x24x2.5
Ebatları :
24 cm.
ISBN :
978-975-16-2877-0
Baskı :
Semih Ofset Matbaacılık ve Yayıncılık Sağlık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Basım Yeri, Tarihi :
Ankara 2014
Sayfa Sayısı :
576
Teslimat :
1-2 işgünü içerisinde teslim edilir.

 
Bu dizide en çok satılan yayınlar
Türkiye'de Müzik Kültürü  
Mustafa İsen Adına Uluslararası Sempozyum 'Klasik Türk Edebiyatında Biyografi' Bildiriler  
İbn Türk, Harezmi, Farabi, Beyruni ve İbn Sina Uluslararası Sempozyumu Bildirileri  
Dede Korkut Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri  
V. Türk Kültürü Kongresi Bildirileri Cilt X, 2005 (Müzik Kültürü)    Sepetiniz
  Kargo
 
Sipariş ve Teslimat Şartları
  Siparişleriniz
Siparişinizin durumunu öğrenmek için lütfen aşağıdaki kutuya sipariş numaranızı giriniz.!

  Tavsiye Et
E-Mağazamızı aşağıdaki linki kullanarak tavsiye edebilirsiniz.
Tavsiye Et
© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA Telefon: +90 (312) 284 34 18   Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65 e-magaza@akmb.gov.tr