20 Temmuz 2017 Perşembe  
[ Anasayfa ]  [ Hakkımızda ]  [ Bize Ulaşın ]  [ Soru-Cevap ]  [ Görüş/Öneriler ] 
 Türkçe  English

  Kullanıcı Paneli
E-posta
Şifre
Üye Ol 
Şifremi Unuttum 
Diziler
Türk Kültüründen Görüntüler
Araştırma-İnceleme
Bilimsel Toplantılar
Kaynak Eserler
Edebî Eserler
Erdem Dergisi
Türk Kültüründe Zirveler
Klasik Şiirimizin Zirve Eserleri
Bilge Dergisi
Arış Dergisi
CD
  Yayın Arama
Ayrıntılı Yayın arama
  İndirimdekiler
Künhü'l-Ahbar'ın Tez...
Tezkire-i Mucib Kud...
Türk Halk Müziği El ...
Son Asır Türk Şairle...
Latifi Tezkiretü'ş-Ş...
  En Çok İzlenen
Türk Dünyası Edebi...
Türk Dünyası Edebi...
Türk Dünyası Edebi...
Türk Dünyası Edebi...
Türk Dünyası Nevru...

 Adres : Ziyabey Cad. No:19
Balgat, Çankaya / ANKARA
Tel : +90 312 284 34 18
Faks : +90 312 284 34 65
E-posta :
e-magaza@akmb.gov.tr


    Anasayfa Kaynak Eserler Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü...
  Yayın Hakkında
Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü; Atatürk Dönemi (1920-1938) / (3 ciltlik 1 tk.)

Teslimat   Fiyat Seç
İndirimli Fiyat :  75.00 TL
18.95 (Euro)
21.32 (Usd)
 

 
İçindekiler :

Cilt 1 - 2 - 3

Giriş
Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Kültürel Miras / Prof. Dr. Osman HORATA
Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Toplumsal Miras / Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne İdari ve Siyasi Miras / Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE
Kültür, Millî Kültür ve Kültür Tarihi Kavramsallaştırmaları Bağlamında Kültür Tarihi Araştırmaları / Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Tarih Anlayışı ve Tarih Araştırmaları / Doç. Dr. Recep BOZTEMUR
Atatürk ve Tarih Tezi / Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU

I. Bölüm: Kültür Politikası
Atatürk Dönemi Kültür Kurumları / Prof. Dr. Hale ŞIVGIN
Türkiye Cumhuriyeti’nin “Medeniyetin Coşkun Seli” Karşısında İmtihanı veya Atatürk ve Kültür / Prof. Dr. Osman HORATA 
Atatürk Dönemi Kültür Politikası / Yard. Doç. Dr. Ali Ata YİĞİT 
Türk Ocaklarından Halkevlerine / Dr. Levent ERASLAN
Atatürk Dönemi Sanat Politikası / Doç. Dr. Fethiye ERBAY – Doç. Dr. Mutlu ERBAY  
Atatürk ve Güzel Sanatlar / Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL

II. Bölüm: Tarihî Süreç
Cumhuriyet’in İlanını Hazırlayan Gelişmeler / Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN
Ateşten Gömlek (Halide Edib) / Dr. Beyhan UYGUN AYTEMİZ  
Cumhuriyet’in İlanından Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri / Doç. Dr. Yonca ANZERLİOĞLU
Türkiye’nin Millî Günü: Cumhuriyet Bayramı / Yard. Doç. Dr. Bengül SALMAN BOLAT
1930’lardan Atatürk’ün Ölümüne Kadar Türk Siyasal Yaşamı / Doç. Dr. Yusuf SARINAY
10. Yıl Marşı / Doç. Dr. Yasemin DOĞANER
Siyasi Tarihle İlgili Çalışmalar Üzerinde Bir Değerlendirme (1920 – 1938) / Doç. Dr. Fatma ACUN
Büyük Nutuk / Yard. Doç. Dr. Hakan UZUN

III. Bölüm: Devlet Yapısı
Cumhuriyet ve Devlet: Ulus-Devletin Yaratılması / Yard. Doç. Dr. Birten ÇELİK
Çağdaş Bir Lider Olarak Atatürk / Prof. Dr. İsmail DOĞAN 
Demokrasi Kültürü veya Siyasal Kurumlar: Meclis, Hükûmet ve Yargı / Doç. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU 
Müdafaa-i Hukuk’tan Cumhuriyet Halk Fırkasına / Doç. Dr. Recep BOZTEMUR 
Türk Siyasal Kültürünün Oluşması: Siyasal Partiler ve Siyasal Haklar / Doç. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU 
Atatürk ve Demokrasi / Prof. Dr. Cezmi ERASLAN 
Cumhuriyet ve Dış Politika: Birlikte Yaşama ve Barış Kültürü / Yard. Doç. Dr. Birten ÇELİK
Ermeni Sorunu / Prof. Dr. Yaşar AKBIYIK 
Kamu Hukuku ve Özel Hukuk: Türk Demokratikleşmesinde Hukuksal Süreçler / Doç. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU 
Atatürk ve Hoşgörü / Prof. Dr. Yaşar AKBIYIK
Ulusal Ekonomi: Devletçiliğin Toplumsal ve Kültürel Etkileri / Doç. Dr. Recep BOZTEMUR 
İş Bankası / Doç. Dr. Recep BOZTEMUR 
Sümerbank / Doç. Dr. Recep BOZTEMUR
Cumhuriyetin Ulusal Toplum Yaratma Politikaları: Sağlık ve Sosyal Güvenlik / Yard.Doç. Dr. Birten ÇELİK
Cumhuriyetin Savunma Politikaları: Millî Güvenlik / Doç. Dr. Recep BOZTEMUR
Atatürk ve Dış Türkler / Prof. Dr. Aygün ATTAR
Devlet Yapısıyla İlgili İncelemeler Üzerinde Bir Değerlendirme (1920-1938) / Doç. Dr. Recep BOZTEMUR

IV. Bölüm: Toplum Yapısı
Toplumsal Yapı ve Kültür İlişkisi / Prof. Dr. Metin ÖZKUL 
Ankara Palas / Yard. Doç. Dr. Muhammet GÖRÜR  
Toplumsal Değişim ve Türk Kültürü / Yard. Doç. Dr. Nazmi AVCI
İlk Güzellik Yarışması / Yard. Doç. Dr. Fatma AYHAN 
Sosyalleşme Etkeni Olarak Toplumsal Değerler / Yard. Doç. Dr. Recep ÖZKAN
Hayat Mecmuası / Yasemin IŞIK
Türk Toplum Yapısının Ana Öğeleri
  1. Aile / Prof. Dr. İsmail DOĞAN
  2. Eğitim  (bk. VII. Bölüm: Eğitim) 
  3. Demografi / Prof. Dr. Fügen BERKAY
Hâkimiyet-i Milliye Bayramından Çocuk Bayramına / Demo Ahmet ARSLAN 
  4. Ekonomi / Prof. Dr. Metin ÖZKUL
Vehbi KOÇ / Prof. Dr. Esin KÂHYA 
  5. Siyasi Yapı ve Dış Politika / Prof. Dr. Ömer KÜRKÇÜOĞLU
Atatürk ve Dış Politika / Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
  6. Hukuk Sistemi / Prof. Dr. Gülnihal BOZKURT
  7. Sağlık / Prof. Dr. İlter UZEL
  8. Köy ve Kent Olgusu / Prof. Dr. Fügen BERKAY 
Yerli Malı Haftası / Dr. Şerafettin Can ERDEM  
Yapısal Değişim ve Politika İlişkisi: Yatay ve Dikey Eğilimler / Prof. Dr. İsmail DOĞAN – Döndü Sena ARSLAN
Kadınlarda Şapka Modası / Doç. Dr. Ayten SEZER ARIĞ
Eğitim-Kültür Politikaları  (bk. VII. Bölüm: Eğitim) 
Eğlence, Spor ve Boş Zaman Etkinlikleri / Prof. Dr. Mesut ÇAPA
Deniz Kızı Eftalya / Ömer ÇAKIR
Atatürk ve Spor / Prof. Dr. Özbay GÜVEN
Toplumsal Yapı Dönüşümünde Ana Eğilimler / Prof. Dr. Metin ÖZKUL 
 1. Batılılaşma / Yard. Doç. Dr. Nazmi AVCI
Yeni Adam Dergisi / Yasemin TÜRKKAN  
 2. Çağdaşlaşma ve Modernleşme / Yard. Doç. Dr. Nazmi AVCI
Sabiha GÖKÇEN / Yard. Doç. Dr. Fatma AYHAN  
 3. Atatürk Devrimleri / Yard. Doç. Dr. Ümit AKCA
Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkı Kazanmasında Önemli Bir Tarih: 3 Nisan 1930 / Yard. Doç. Dr. Birten ÇELİK   
Yabancılar Gözüyle Atatürk Dönemi Türkiye ve Toplum Yapısı / Prof. Dr. İsmail DOĞAN 
Türk Toplum Yapısıyla İlgili İncelemeler Üzerinde Bir Değerlendirme (1920-1938) / Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Afet İNAN / Yard. Doç. Dr. Fatma AYHAN

V. Bölüm: Din
Din Anlayışı ve Dînî Hayat / Doç. Dr. Mehmet AKGÜL
Atatürk ve Din / Prof. Dr. Recep KILIÇ  
Dînî Düşünce / Doç. Dr. Bayram DALKILIÇ
Din Eğitimi / Prof. Dr. Recai DOĞAN
Dinî Kurumlar ve Din Hizmetleri / Dr. Mehmet BULUT
Rifat BÖREKÇİ / Prof. Dr. Recep KILIÇ   
Dinî Yaşamla İlgili İncelemeler ve Çeviriler Üzerinde Bir Değerlendirme (1920-1938) / Doç. Dr. Mehmet AKGÜL

VI. Bölüm: Düşünce
Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesine Toplu Bir Bakış / Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR
Atatürk ve Felsefe / Prof. Dr. Mübahat TÜRKER KÜYEL 
Türk Düşüncesini Etkileyen Felsefi Akımlar
 1. İdealizm / Yard. Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR
 2. Türkiye'de Bergsonculuk / Yard. Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR
 3. Pragmatizm / Yard. Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR
Bir kitap: Peyami SAFA: “Türk İnkılabına Bakışlar” / Yard. Doç. Dr. Celal METİN  
 4. Yeni Pedagoji Hareketleri / Yard. Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR
 5. Anadoluculuk / Yard. Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR
Memleket Edebiyatı / Prof. Dr. Ramazan KAPLAN 
 6. Spiritüalizm / Doç. Dr. Emel KOÇ
 7. Materyalizm / Doç. Dr. Emel KOÇ 
Cumhuriyet’in Yazınsal Retrospektifi: “Ankara” / Yard. Doç. Dr. Fatih ARSLAN 
 8. Pozitivizm / Doç. Dr. Emel KOÇ
 9. Enerjetizm / Doç. Dr. Emel KOÇ
 10. Naturalizm / Doç. Dr. Emel KOÇ 
 11. İmmoralizm / Doç. Dr. Emel KOÇ
Felsefe Cemiyetleri / Doç. Dr. Emel KOÇ
1933 Üniversite Reformu ve Türkiye’de Felsefe Eğitimi / Doç. Dr. Emel KOÇ
Felsefe Çalışmaları Üzerinde Bir Değerlendirme (1920-1938)
 1. Felsefe Tarihçiliği / Yard. Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR
 2. Felsefe Çevirileri / Doç. Dr. Emel KOÇ
 3. Felsefe Dergiciliği / Doç. Dr. Emel KOÇ 
İçtihat Mecmuası / Yard. Doç. Dr. Mustafa GÜNDÜZ
 4. Ahlak Felsefesi (Etik) Çalışmaları / Doç. Dr. Emel KOÇ 
 5. Mantık ve Metodoloji Çalışmaları / Yard. Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR 
 6. Metafizik Çalışmaları / Doç. Dr. Emel KOÇ – Yard. Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR
 7. Estetik Çalışmaları / Yard. Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR

VII. Bölüm: Eğitim
Cumhuriyetin Devraldığı Eğitim Mirası / Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Atatürk’ün Eğitim Vizyonu / Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Atatürk’ün Eğitim Vizyonunun Kültürel Temelleri
Gazi Terbiye Enstitüsü / Prof. Dr. Ali UÇAN
Millî Mücadele Yılları ve Eğitim / Yard. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL
Eğitim-Kültür Politikaları (1920-1938): Islahattan İnkılaba / Dr. Kadir KOÇDEMİR 
Ders Kitapları / Prof. Dr. Mesut ÇAPA
Yasalar ve Yönetmelikler
1.  Birinci Heyet-i İlmiye  / Yard. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL
2. Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Yasası / Prof. Dr. İsmail DOĞAN 
3. Maarif-i Misak Genelgesi  / Yard. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL
Yabancı Eğitimcilerin Dönem Eğitimine Katkıları / Prof. Dr. İsmail DOĞAN 
Örgün Eğitim
 1. Okul Öncesi Eğitim / Prof. Dr. Tanju GÜRKAN
 2. İlk, Orta ve Yükseköğretim / Prof. Dr. Hüseyin KORKUT
Musiki Muallim Mektebi / Prof. Dr. Ali UÇAN  
Yaygın Eğitim ve Halkevleri Uygulaması / Dr. Levent ERASLAN
Millet Mektepleri / Nail TAN     
Atatürk’ün Eğitim Bakanları ve Eğitim Uygulamaları
 1. Hamdullah Suphi TANRIÖVER (1925) / Yard. Doç. Dr. Nazmi AVCI
 2. Bir İcraat Adamı: Mustafa NECATİ (1925–1929) / Prof. Dr. İsmail DOĞAN
 3. İsmet İNÖNÜ (1929) / Dr. Levent ERASLAN
 4. Saffet ARIKAN (1935–1938) / Yard. Doç. Dr. Mehmet Akif SÖZER
Eğitim İncelemeleri Üzerinde Bir Değerlendirme: Kişiler, Eserler ve Etkinlikler (1920-1938) / Prof. Dr. İsmail DOĞAN

VIII. Bölüm: Bilim ve Teknoloji
Bilimsel Çalışmalar / Prof. Dr. Esin KÂHYA
Atatürk ve Bilim / Prof. Dr. Esin KÂHYA 
Kurumlaşma ve Belli Başlı Bilimsel Kurumlar / Prof. Dr. Esin KÂHYA
Türk Tarih Kurumu / Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 
Bilim Dernekleri / Prof. Dr. Esin KÂHYA
Atatürk, Tıbbıyeliler ve Cumhuriyet Dönemi Hekimleri / Doç. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN  
Cumhuriyet Dönemi Matematiğine Kısa Bir Bakış / Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN 
Cahit ARF / Prof. Dr. Mehpare BİLHAN 
Cumhuriyet Döneminde Eczacılık / Prof. Dr. Sevgi ŞAR – Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY 
Aspirin / Prof. Dr. Sevgi ŞAR  
Cumhuriyet Dönemi Astronomi Çalışmaları / Doç. Dr. Yavuz UNAT
Feza Gürsey / Doç. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR 

IX. Bölüm: Kitle İletişim
Kitap ve Gazete Yayıncılığı / Doç. Dr. Yasemin DOĞANER – Dr. Tuncer YILMAZ
Hâkimiyet-i Milliye ve Atatürk’ün Köşe Yazıları / Yard. Doç. Dr. Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU 
Fikir Dergiciliği / Yard. Doç. Dr. Celal METİN
Türk Yurdu / Yard. Doç. Dr. Mustafa GÜNDÜZ 
Radyo / Doç. Dr. Yasemin DOĞANER 
Anadolu Ajansı / Dr. Hilmi BENGİ  
Millî Mücadelede Telgraf ve Telefon Haberleşmesi / Dr. Emine KISIKLI
Atatürk ve İletişim / Dr. Emine KISIKLI

X. Bölüm: Dil ve Edebiyat
1923-1938 Arasında Türk Dili / Prof. Dr. Nurettin DEMİR
Türk Dil Kurumu / Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Prof. Dr. Esin KAHYA 
Şiir / Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ – Yard. Doç. Dr. Tarık ÖZCAN
İstiklal Marşı (Güfte Yönüyle) / Prof. Dr. M. Orhan OKAY
İstiklal Marşı (Beste Yönüyle) / Prof. Dr. Ali UÇAN
Roman / Prof. Dr. Yakup ÇELİK
Çalıkuşu / Dr. Beyhan UYGUN AYTEMİZ
Fatih- Harbiye (Peyami SAFA) / Prof. Dr. Yakup ÇELİK
Hikâye / Doç. Dr. Ayşenur İSLAM
Atatürk ve Edebiyat / Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN  
Tiyatro / Doç. Dr. Müzeyyen BUTTANRI
Tenkit / Prof. Dr. Kâzım YETİŞ
Edebiyat Tarihi ve Edebiyatla İlgili İncelemeler Üzerinde Bir Değerlendirme (1920-1938) / Prof. Dr. Kâzım YETİŞ 
Türkiyat Enstitüsü / Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU 
Deneme, Hatıra ve Gezi (1920-1938) / Prof. Dr. Nurullah ÇETİN
Zeytindağı'ndan Çankaya'ya / Prof. Dr. İsmail DOĞAN 
Edebiyat Dergileri / Prof. Dr. Abide DOĞAN
Ülkü Mecmuası / Yard. Doç. Dr. Mustafa GÜNDÜZ 
Çeviri Faaliyetleri (1920-1938) / Prof. Dr. Sibel BOZBEYOĞLU

XI. Bölüm: Halk Kültürü
Atatürk Dönemi Türk Halkbilimi Çalışmaları Tarihçesi Üzerine Genel Bir Değerlendirme / Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Atatürk ve Folklor / Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU 
Halk Plastik Sanatları / Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA
Geleneksel Türk Tiyatrosu   / Doç. Dr. Metin ÖZARSLAN
Çok Yönlü Bir Tiyatro Sanatçısı: Pişekâr Küçük İsmail Efendi / Ömer ÇAKIR 
Hayalî Küçük Ali / Ömer ÇAKIR 
Türk Halk Müziği ve Halk Dansları / Doç. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU 
Türk Halkbilimi Çalışmaları Kadrosuna Göre Atatürk Döneminde Araştırma Eğilimleri ve Sonuçları Üzerine Genel bir Değerlendirme / Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU 
Yaprak Destanlar / Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU 

XII. Bölüm: Sanat
Sanat-Devlet İlişkisi / Doç. Dr. Fethiye ERBAY - Doç. Dr. Mutlu ERBAY
Ankara Devlet Konservatuvarı / Prof. Dr. Ali UÇAN  
Resim / Yard. Doç. Dr. Seyfi BAŞKAN
Ressam İbrahim ÇALLI / Yard. Doç. Dr. Seyfi BAŞKAN- Osman ALTUN 
Mimarlık / Prof. Dr. İnci ASLANOĞLU – Doç. Dr. Elvan ALTAN ERGUT
Ernst Arnold EGLİ / Yard. Doç. Dr. Muhammet GÖRÜR
Heykel / Yard. Doç. Dr. Seyfi BAŞKAN
İlk Atatürk Heykeli / Yard. Doç. Dr. Sevay OKAY ATILGAN 
Grafik ve Baskı / Prof. Dr. Adnan TEPECİK
İç Mimarlık / Prof. Oya BOYLA 
Mimar Kemalettin Bey ve Vedat TEK / Yard. Doç. Dr. Seyfi BAŞKAN 
Moda Tasarımı / Yard. Doç. Dr. Fatma KOÇ
Fotoğraf / Mehmet Arslan GÜVEN 
Karikatür / Prof. Atila ÖZER
Halk Plastik Sanatları / Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA (bk. 11. Bölüm: Halk Kültürü)
Müzik / Prof. Dr. Ali UÇAN
Atatürk ve Müzik / Prof. Dr. Ali UÇAN 
Musiki Cemiyetleri / Prof. Dr. Necati GEDİKLİ 
Musika-i Hümayun Orkestrası’ndan Riyaseti Cumhur Filarmonik Orkestrası’na / Prof. Dr. Ali UÇAN
Sinema ve Belgeseller / Prof. Dr. Oğuz MAKAL
Aysel: Bataklı Damın Kızı / Prof. Dr. Oğuz ADANIR  
Opera / Ömer ÇAKIR
Atatürk ve “Özsoy” / Prof. Gülper REFİĞ 
“Lüküs Hayat” / Prof. Dr. Ali UÇAN 
Tiyatro / Yard. Doç. Dr. Süreyya KARACABEY ÇELİK
Muhsin ERTUĞRUL / Doç. Dr. Selda ÖNDÜL

XIII. Bölüm: Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Müzeler ve Kazılar / Prof. Dr. Halit ÇAL
Sanat Tarihi Çalışmaları / Prof. Dr. Haşim KARPUZ 
Cumhuriyet ve Çağdaş Sanat Ortamı / Prof. Dr. Adile Jale ERZEN
Atatürk ve Arkeoloji / Prof. Dr. Işın YALÇINKAYA

XIV. Bölüm: Müze ve Kütüphaneler
Eski eserlerde Hukuki Süreç (1920-1938)/ Prof. Dr. Halit ÇAL
Koleksiyondan Müzeciliğe / Yard. Doç. Dr. Nurşen ÖZKUL FINDIK
Atatürk ve Müzecilik / Prof. Dr. Haşim KARPUZ 
Müze ve Eğitim İlişkileri / Yard. Doç. Dr. Bahri ATA
Etnografya Müzesi / Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU 
Kütüphanecilik (1920-1938) / Prof. Dr. Özer SOYSAL
Adnan ÖTÜKEN / Dr. Müjgan CUNBUR

XV. Bölüm: Çevre Kültürü (Kent ve Çevre)
Kent ve Çevre Kültürü / Prof. Dr. Şule KARAASLAN İNANKUL - Yard. Doç. Dr. Demet EROL
Doğal Çevre ve Kültürel Yapı / Prof. Dr. Şule KARAASLAN İNANKUL - Yard. Doç. Dr. Demet EROL

Kültür Kronolojisi / Şebnem ERCEBECİ

Editörler / Yazarlar

Dizin


Orjinal Dili :
Türkçe
Ebatları :
31 cm.
ISBN :
Tk No: 978-975-16-2189-4
Baskı :
Grafiker-Ofset Matbaacılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Basım Yeri, Tarihi :
Ankara, 2009
İLESAM :
2009-06-Y-0143-376
Sayfa Sayısı :
1399
Teslimat :
1-2 işgünü içerisinde teslim edilir.

 
Bu dizide en çok satılan yayınlar
Latifi Tezkiretü'ş-Şu'ara ve Tabrisatü'n-Nuzema Rıdvan CANIM  
Tezkiretü'ş-Şu'ara Salim Efendi Adnan İNCE  
Esrar Dede Tezkire-i Şu'ara-yı Mevleviye İlhan GENÇ  
Türk Dünyası Edebiyat Tarihi 4.Cilt  
Ramiz ve Adab-ı Zurafa'sı Sadık ERDEM    Sepetiniz
  Kargo
 
Sipariş ve Teslimat Şartları
  Siparişleriniz
Siparişinizin durumunu öğrenmek için lütfen aşağıdaki kutuya sipariş numaranızı giriniz.!

  Tavsiye Et
E-Mağazamızı aşağıdaki linki kullanarak tavsiye edebilirsiniz.
Tavsiye Et
© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA Telefon: +90 (312) 284 34 18   Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65 e-magaza@akmb.gov.tr