24 Kasım 2017 Cuma  
[ Anasayfa ]  [ Hakkımızda ]  [ Bize Ulaşın ]  [ Soru-Cevap ]  [ Görüş/Öneriler ] 
 Türkçe  English

  Kullanıcı Paneli
E-posta
Şifre
Üye Ol 
Şifremi Unuttum 
Diziler
Türk Kültüründen Görüntüler
Araştırma-İnceleme
Bilimsel Toplantılar
Kaynak Eserler
Edebî Eserler
Erdem Dergisi
Türk Kültüründe Zirveler
Klasik Şiirimizin Zirve Eserleri
Bilge Dergisi
Arış Dergisi
CD
  Yayın Arama
Ayrıntılı Yayın arama
  İndirimdekiler
Türk Dünyası Edebiya...
Tezkire-i Mucib Kud...
Türk Dünyası Edebiya...
Türk Düşünce Tarihi ...
Türk Dünyası Edebiya...
  En Çok İzlenen
Türk Dünyası Edebi...
Türk Dünyası Edebi...
Türk Dünyası Edebi...
Türk Dünyası Edebi...
Türk Dünyası Nevru...

 Adres : Ziyabey Cad. No:19
Balgat, Çankaya / ANKARA
Tel : +90 312 284 34 18
Faks : +90 312 284 34 65
E-posta :
e-magaza@akmb.gov.tr


    Anasayfa Kaynak Eserler Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü...
  Yayın Hakkında
Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü; Atatürk Dönemi (1920-1938) / (3 ciltlik 1 tk.)

Teslimat   Fiyat Seç
İndirimli Fiyat :  75.00 TL
18.95 (Euro)
21.32 (Usd)
 

 
İçindekiler :

Cilt 1 - 2 - 3

Giriş
Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Kültürel Miras / Prof. Dr. Osman HORATA
Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Toplumsal Miras / Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne İdari ve Siyasi Miras / Doç. Dr. Cihat GÖKTEPE
Kültür, Millî Kültür ve Kültür Tarihi Kavramsallaştırmaları Bağlamında Kültür Tarihi Araştırmaları / Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Tarih Anlayışı ve Tarih Araştırmaları / Doç. Dr. Recep BOZTEMUR
Atatürk ve Tarih Tezi / Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU

I. Bölüm: Kültür Politikası
Atatürk Dönemi Kültür Kurumları / Prof. Dr. Hale ŞIVGIN
Türkiye Cumhuriyeti’nin “Medeniyetin Coşkun Seli” Karşısında İmtihanı veya Atatürk ve Kültür / Prof. Dr. Osman HORATA 
Atatürk Dönemi Kültür Politikası / Yard. Doç. Dr. Ali Ata YİĞİT 
Türk Ocaklarından Halkevlerine / Dr. Levent ERASLAN
Atatürk Dönemi Sanat Politikası / Doç. Dr. Fethiye ERBAY – Doç. Dr. Mutlu ERBAY  
Atatürk ve Güzel Sanatlar / Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL

II. Bölüm: Tarihî Süreç
Cumhuriyet’in İlanını Hazırlayan Gelişmeler / Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN
Ateşten Gömlek (Halide Edib) / Dr. Beyhan UYGUN AYTEMİZ  
Cumhuriyet’in İlanından Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri / Doç. Dr. Yonca ANZERLİOĞLU
Türkiye’nin Millî Günü: Cumhuriyet Bayramı / Yard. Doç. Dr. Bengül SALMAN BOLAT
1930’lardan Atatürk’ün Ölümüne Kadar Türk Siyasal Yaşamı / Doç. Dr. Yusuf SARINAY
10. Yıl Marşı / Doç. Dr. Yasemin DOĞANER
Siyasi Tarihle İlgili Çalışmalar Üzerinde Bir Değerlendirme (1920 – 1938) / Doç. Dr. Fatma ACUN
Büyük Nutuk / Yard. Doç. Dr. Hakan UZUN

III. Bölüm: Devlet Yapısı
Cumhuriyet ve Devlet: Ulus-Devletin Yaratılması / Yard. Doç. Dr. Birten ÇELİK
Çağdaş Bir Lider Olarak Atatürk / Prof. Dr. İsmail DOĞAN 
Demokrasi Kültürü veya Siyasal Kurumlar: Meclis, Hükûmet ve Yargı / Doç. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU 
Müdafaa-i Hukuk’tan Cumhuriyet Halk Fırkasına / Doç. Dr. Recep BOZTEMUR 
Türk Siyasal Kültürünün Oluşması: Siyasal Partiler ve Siyasal Haklar / Doç. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU 
Atatürk ve Demokrasi / Prof. Dr. Cezmi ERASLAN 
Cumhuriyet ve Dış Politika: Birlikte Yaşama ve Barış Kültürü / Yard. Doç. Dr. Birten ÇELİK
Ermeni Sorunu / Prof. Dr. Yaşar AKBIYIK 
Kamu Hukuku ve Özel Hukuk: Türk Demokratikleşmesinde Hukuksal Süreçler / Doç. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU 
Atatürk ve Hoşgörü / Prof. Dr. Yaşar AKBIYIK
Ulusal Ekonomi: Devletçiliğin Toplumsal ve Kültürel Etkileri / Doç. Dr. Recep BOZTEMUR 
İş Bankası / Doç. Dr. Recep BOZTEMUR 
Sümerbank / Doç. Dr. Recep BOZTEMUR
Cumhuriyetin Ulusal Toplum Yaratma Politikaları: Sağlık ve Sosyal Güvenlik / Yard.Doç. Dr. Birten ÇELİK
Cumhuriyetin Savunma Politikaları: Millî Güvenlik / Doç. Dr. Recep BOZTEMUR
Atatürk ve Dış Türkler / Prof. Dr. Aygün ATTAR
Devlet Yapısıyla İlgili İncelemeler Üzerinde Bir Değerlendirme (1920-1938) / Doç. Dr. Recep BOZTEMUR

IV. Bölüm: Toplum Yapısı
Toplumsal Yapı ve Kültür İlişkisi / Prof. Dr. Metin ÖZKUL 
Ankara Palas / Yard. Doç. Dr. Muhammet GÖRÜR  
Toplumsal Değişim ve Türk Kültürü / Yard. Doç. Dr. Nazmi AVCI
İlk Güzellik Yarışması / Yard. Doç. Dr. Fatma AYHAN 
Sosyalleşme Etkeni Olarak Toplumsal Değerler / Yard. Doç. Dr. Recep ÖZKAN
Hayat Mecmuası / Yasemin IŞIK
Türk Toplum Yapısının Ana Öğeleri
  1. Aile / Prof. Dr. İsmail DOĞAN
  2. Eğitim  (bk. VII. Bölüm: Eğitim) 
  3. Demografi / Prof. Dr. Fügen BERKAY
Hâkimiyet-i Milliye Bayramından Çocuk Bayramına / Demo Ahmet ARSLAN 
  4. Ekonomi / Prof. Dr. Metin ÖZKUL
Vehbi KOÇ / Prof. Dr. Esin KÂHYA 
  5. Siyasi Yapı ve Dış Politika / Prof. Dr. Ömer KÜRKÇÜOĞLU
Atatürk ve Dış Politika / Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
  6. Hukuk Sistemi / Prof. Dr. Gülnihal BOZKURT
  7. Sağlık / Prof. Dr. İlter UZEL
  8. Köy ve Kent Olgusu / Prof. Dr. Fügen BERKAY 
Yerli Malı Haftası / Dr. Şerafettin Can ERDEM  
Yapısal Değişim ve Politika İlişkisi: Yatay ve Dikey Eğilimler / Prof. Dr. İsmail DOĞAN – Döndü Sena ARSLAN
Kadınlarda Şapka Modası / Doç. Dr. Ayten SEZER ARIĞ
Eğitim-Kültür Politikaları  (bk. VII. Bölüm: Eğitim) 
Eğlence, Spor ve Boş Zaman Etkinlikleri / Prof. Dr. Mesut ÇAPA
Deniz Kızı Eftalya / Ömer ÇAKIR
Atatürk ve Spor / Prof. Dr. Özbay GÜVEN
Toplumsal Yapı Dönüşümünde Ana Eğilimler / Prof. Dr. Metin ÖZKUL 
 1. Batılılaşma / Yard. Doç. Dr. Nazmi AVCI
Yeni Adam Dergisi / Yasemin TÜRKKAN  
 2. Çağdaşlaşma ve Modernleşme / Yard. Doç. Dr. Nazmi AVCI
Sabiha GÖKÇEN / Yard. Doç. Dr. Fatma AYHAN  
 3. Atatürk Devrimleri / Yard. Doç. Dr. Ümit AKCA
Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkı Kazanmasında Önemli Bir Tarih: 3 Nisan 1930 / Yard. Doç. Dr. Birten ÇELİK   
Yabancılar Gözüyle Atatürk Dönemi Türkiye ve Toplum Yapısı / Prof. Dr. İsmail DOĞAN 
Türk Toplum Yapısıyla İlgili İncelemeler Üzerinde Bir Değerlendirme (1920-1938) / Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Afet İNAN / Yard. Doç. Dr. Fatma AYHAN

V. Bölüm: Din
Din Anlayışı ve Dînî Hayat / Doç. Dr. Mehmet AKGÜL
Atatürk ve Din / Prof. Dr. Recep KILIÇ  
Dînî Düşünce / Doç. Dr. Bayram DALKILIÇ
Din Eğitimi / Prof. Dr. Recai DOĞAN
Dinî Kurumlar ve Din Hizmetleri / Dr. Mehmet BULUT
Rifat BÖREKÇİ / Prof. Dr. Recep KILIÇ   
Dinî Yaşamla İlgili İncelemeler ve Çeviriler Üzerinde Bir Değerlendirme (1920-1938) / Doç. Dr. Mehmet AKGÜL

VI. Bölüm: Düşünce
Cumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesine Toplu Bir Bakış / Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR
Atatürk ve Felsefe / Prof. Dr. Mübahat TÜRKER KÜYEL 
Türk Düşüncesini Etkileyen Felsefi Akımlar
 1. İdealizm / Yard. Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR
 2. Türkiye'de Bergsonculuk / Yard. Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR
 3. Pragmatizm / Yard. Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR
Bir kitap: Peyami SAFA: “Türk İnkılabına Bakışlar” / Yard. Doç. Dr. Celal METİN  
 4. Yeni Pedagoji Hareketleri / Yard. Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR
 5. Anadoluculuk / Yard. Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR
Memleket Edebiyatı / Prof. Dr. Ramazan KAPLAN 
 6. Spiritüalizm / Doç. Dr. Emel KOÇ
 7. Materyalizm / Doç. Dr. Emel KOÇ 
Cumhuriyet’in Yazınsal Retrospektifi: “Ankara” / Yard. Doç. Dr. Fatih ARSLAN 
 8. Pozitivizm / Doç. Dr. Emel KOÇ
 9. Enerjetizm / Doç. Dr. Emel KOÇ
 10. Naturalizm / Doç. Dr. Emel KOÇ 
 11. İmmoralizm / Doç. Dr. Emel KOÇ
Felsefe Cemiyetleri / Doç. Dr. Emel KOÇ
1933 Üniversite Reformu ve Türkiye’de Felsefe Eğitimi / Doç. Dr. Emel KOÇ
Felsefe Çalışmaları Üzerinde Bir Değerlendirme (1920-1938)
 1. Felsefe Tarihçiliği / Yard. Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR
 2. Felsefe Çevirileri / Doç. Dr. Emel KOÇ
 3. Felsefe Dergiciliği / Doç. Dr. Emel KOÇ 
İçtihat Mecmuası / Yard. Doç. Dr. Mustafa GÜNDÜZ
 4. Ahlak Felsefesi (Etik) Çalışmaları / Doç. Dr. Emel KOÇ 
 5. Mantık ve Metodoloji Çalışmaları / Yard. Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR 
 6. Metafizik Çalışmaları / Doç. Dr. Emel KOÇ – Yard. Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR
 7. Estetik Çalışmaları / Yard. Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR

VII. Bölüm: Eğitim
Cumhuriyetin Devraldığı Eğitim Mirası / Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Atatürk’ün Eğitim Vizyonu / Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Atatürk’ün Eğitim Vizyonunun Kültürel Temelleri
Gazi Terbiye Enstitüsü / Prof. Dr. Ali UÇAN
Millî Mücadele Yılları ve Eğitim / Yard. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL
Eğitim-Kültür Politikaları (1920-1938): Islahattan İnkılaba / Dr. Kadir KOÇDEMİR 
Ders Kitapları / Prof. Dr. Mesut ÇAPA
Yasalar ve Yönetmelikler
1.  Birinci Heyet-i İlmiye  / Yard. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL
2. Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Yasası / Prof. Dr. İsmail DOĞAN 
3. Maarif-i Misak Genelgesi  / Yard. Doç. Dr. Mustafa ŞANAL
Yabancı Eğitimcilerin Dönem Eğitimine Katkıları / Prof. Dr. İsmail DOĞAN 
Örgün Eğitim
 1. Okul Öncesi Eğitim / Prof. Dr. Tanju GÜRKAN
 2. İlk, Orta ve Yükseköğretim / Prof. Dr. Hüseyin KORKUT
Musiki Muallim Mektebi / Prof. Dr. Ali UÇAN  
Yaygın Eğitim ve Halkevleri Uygulaması / Dr. Levent ERASLAN
Millet Mektepleri / Nail TAN     
Atatürk’ün Eğitim Bakanları ve Eğitim Uygulamaları
 1. Hamdullah Suphi TANRIÖVER (1925) / Yard. Doç. Dr. Nazmi AVCI
 2. Bir İcraat Adamı: Mustafa NECATİ (1925–1929) / Prof. Dr. İsmail DOĞAN
 3. İsmet İNÖNÜ (1929) / Dr. Levent ERASLAN
 4. Saffet ARIKAN (1935–1938) / Yard. Doç. Dr. Mehmet Akif SÖZER
Eğitim İncelemeleri Üzerinde Bir Değerlendirme: Kişiler, Eserler ve Etkinlikler (1920-1938) / Prof. Dr. İsmail DOĞAN

VIII. Bölüm: Bilim ve Teknoloji
Bilimsel Çalışmalar / Prof. Dr. Esin KÂHYA
Atatürk ve Bilim / Prof. Dr. Esin KÂHYA 
Kurumlaşma ve Belli Başlı Bilimsel Kurumlar / Prof. Dr. Esin KÂHYA
Türk Tarih Kurumu / Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 
Bilim Dernekleri / Prof. Dr. Esin KÂHYA
Atatürk, Tıbbıyeliler ve Cumhuriyet Dönemi Hekimleri / Doç. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN  
Cumhuriyet Dönemi Matematiğine Kısa Bir Bakış / Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN 
Cahit ARF / Prof. Dr. Mehpare BİLHAN 
Cumhuriyet Döneminde Eczacılık / Prof. Dr. Sevgi ŞAR – Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY 
Aspirin / Prof. Dr. Sevgi ŞAR  
Cumhuriyet Dönemi Astronomi Çalışmaları / Doç. Dr. Yavuz UNAT
Feza Gürsey / Doç. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR 

IX. Bölüm: Kitle İletişim
Kitap ve Gazete Yayıncılığı / Doç. Dr. Yasemin DOĞANER – Dr. Tuncer YILMAZ
Hâkimiyet-i Milliye ve Atatürk’ün Köşe Yazıları / Yard. Doç. Dr. Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU 
Fikir Dergiciliği / Yard. Doç. Dr. Celal METİN
Türk Yurdu / Yard. Doç. Dr. Mustafa GÜNDÜZ 
Radyo / Doç. Dr. Yasemin DOĞANER 
Anadolu Ajansı / Dr. Hilmi BENGİ  
Millî Mücadelede Telgraf ve Telefon Haberleşmesi / Dr. Emine KISIKLI
Atatürk ve İletişim / Dr. Emine KISIKLI

X. Bölüm: Dil ve Edebiyat
1923-1938 Arasında Türk Dili / Prof. Dr. Nurettin DEMİR
Türk Dil Kurumu / Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Prof. Dr. Esin KAHYA 
Şiir / Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ – Yard. Doç. Dr. Tarık ÖZCAN
İstiklal Marşı (Güfte Yönüyle) / Prof. Dr. M. Orhan OKAY
İstiklal Marşı (Beste Yönüyle) / Prof. Dr. Ali UÇAN
Roman / Prof. Dr. Yakup ÇELİK
Çalıkuşu / Dr. Beyhan UYGUN AYTEMİZ
Fatih- Harbiye (Peyami SAFA) / Prof. Dr. Yakup ÇELİK
Hikâye / Doç. Dr. Ayşenur İSLAM
Atatürk ve Edebiyat / Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN  
Tiyatro / Doç. Dr. Müzeyyen BUTTANRI
Tenkit / Prof. Dr. Kâzım YETİŞ
Edebiyat Tarihi ve Edebiyatla İlgili İncelemeler Üzerinde Bir Değerlendirme (1920-1938) / Prof. Dr. Kâzım YETİŞ 
Türkiyat Enstitüsü / Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU 
Deneme, Hatıra ve Gezi (1920-1938) / Prof. Dr. Nurullah ÇETİN
Zeytindağı'ndan Çankaya'ya / Prof. Dr. İsmail DOĞAN 
Edebiyat Dergileri / Prof. Dr. Abide DOĞAN
Ülkü Mecmuası / Yard. Doç. Dr. Mustafa GÜNDÜZ 
Çeviri Faaliyetleri (1920-1938) / Prof. Dr. Sibel BOZBEYOĞLU

XI. Bölüm: Halk Kültürü
Atatürk Dönemi Türk Halkbilimi Çalışmaları Tarihçesi Üzerine Genel Bir Değerlendirme / Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Atatürk ve Folklor / Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU 
Halk Plastik Sanatları / Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA
Geleneksel Türk Tiyatrosu   / Doç. Dr. Metin ÖZARSLAN
Çok Yönlü Bir Tiyatro Sanatçısı: Pişekâr Küçük İsmail Efendi / Ömer ÇAKIR 
Hayalî Küçük Ali / Ömer ÇAKIR 
Türk Halk Müziği ve Halk Dansları / Doç. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU 
Türk Halkbilimi Çalışmaları Kadrosuna Göre Atatürk Döneminde Araştırma Eğilimleri ve Sonuçları Üzerine Genel bir Değerlendirme / Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU 
Yaprak Destanlar / Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU 

XII. Bölüm: Sanat
Sanat-Devlet İlişkisi / Doç. Dr. Fethiye ERBAY - Doç. Dr. Mutlu ERBAY
Ankara Devlet Konservatuvarı / Prof. Dr. Ali UÇAN  
Resim / Yard. Doç. Dr. Seyfi BAŞKAN
Ressam İbrahim ÇALLI / Yard. Doç. Dr. Seyfi BAŞKAN- Osman ALTUN 
Mimarlık / Prof. Dr. İnci ASLANOĞLU – Doç. Dr. Elvan ALTAN ERGUT
Ernst Arnold EGLİ / Yard. Doç. Dr. Muhammet GÖRÜR
Heykel / Yard. Doç. Dr. Seyfi BAŞKAN
İlk Atatürk Heykeli / Yard. Doç. Dr. Sevay OKAY ATILGAN 
Grafik ve Baskı / Prof. Dr. Adnan TEPECİK
İç Mimarlık / Prof. Oya BOYLA 
Mimar Kemalettin Bey ve Vedat TEK / Yard. Doç. Dr. Seyfi BAŞKAN 
Moda Tasarımı / Yard. Doç. Dr. Fatma KOÇ
Fotoğraf / Mehmet Arslan GÜVEN 
Karikatür / Prof. Atila ÖZER
Halk Plastik Sanatları / Prof. Dr. H. Örcün BARIŞTA (bk. 11. Bölüm: Halk Kültürü)
Müzik / Prof. Dr. Ali UÇAN
Atatürk ve Müzik / Prof. Dr. Ali UÇAN 
Musiki Cemiyetleri / Prof. Dr. Necati GEDİKLİ 
Musika-i Hümayun Orkestrası’ndan Riyaseti Cumhur Filarmonik Orkestrası’na / Prof. Dr. Ali UÇAN
Sinema ve Belgeseller / Prof. Dr. Oğuz MAKAL
Aysel: Bataklı Damın Kızı / Prof. Dr. Oğuz ADANIR  
Opera / Ömer ÇAKIR
Atatürk ve “Özsoy” / Prof. Gülper REFİĞ 
“Lüküs Hayat” / Prof. Dr. Ali UÇAN 
Tiyatro / Yard. Doç. Dr. Süreyya KARACABEY ÇELİK
Muhsin ERTUĞRUL / Doç. Dr. Selda ÖNDÜL

XIII. Bölüm: Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Müzeler ve Kazılar / Prof. Dr. Halit ÇAL
Sanat Tarihi Çalışmaları / Prof. Dr. Haşim KARPUZ 
Cumhuriyet ve Çağdaş Sanat Ortamı / Prof. Dr. Adile Jale ERZEN
Atatürk ve Arkeoloji / Prof. Dr. Işın YALÇINKAYA

XIV. Bölüm: Müze ve Kütüphaneler
Eski eserlerde Hukuki Süreç (1920-1938)/ Prof. Dr. Halit ÇAL
Koleksiyondan Müzeciliğe / Yard. Doç. Dr. Nurşen ÖZKUL FINDIK
Atatürk ve Müzecilik / Prof. Dr. Haşim KARPUZ 
Müze ve Eğitim İlişkileri / Yard. Doç. Dr. Bahri ATA
Etnografya Müzesi / Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU 
Kütüphanecilik (1920-1938) / Prof. Dr. Özer SOYSAL
Adnan ÖTÜKEN / Dr. Müjgan CUNBUR

XV. Bölüm: Çevre Kültürü (Kent ve Çevre)
Kent ve Çevre Kültürü / Prof. Dr. Şule KARAASLAN İNANKUL - Yard. Doç. Dr. Demet EROL
Doğal Çevre ve Kültürel Yapı / Prof. Dr. Şule KARAASLAN İNANKUL - Yard. Doç. Dr. Demet EROL

Kültür Kronolojisi / Şebnem ERCEBECİ

Editörler / Yazarlar

Dizin


Orjinal Dili :
Türkçe
Ebatları :
31 cm.
ISBN :
Tk No: 978-975-16-2189-4
Baskı :
Grafiker-Ofset Matbaacılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Basım Yeri, Tarihi :
Ankara, 2009
İLESAM :
2009-06-Y-0143-376
Sayfa Sayısı :
1399
Teslimat :
1-2 işgünü içerisinde teslim edilir.

 
Bu dizide en çok satılan yayınlar
Latifi Tezkiretü'ş-Şu'ara ve Tabrisatü'n-Nuzema Rıdvan CANIM  
Tezkiretü'ş-Şu'ara Salim Efendi Adnan İNCE  
Türk Dünyası Edebiyat Tarihi 4.Cilt  
Esrar Dede Tezkire-i Şu'ara-yı Mevleviye İlhan GENÇ  
Ramiz ve Adab-ı Zurafa'sı Sadık ERDEM    Sepetiniz
  Kargo
 
Sipariş ve Teslimat Şartları
  Siparişleriniz
Siparişinizin durumunu öğrenmek için lütfen aşağıdaki kutuya sipariş numaranızı giriniz.!

  Tavsiye Et
E-Mağazamızı aşağıdaki linki kullanarak tavsiye edebilirsiniz.
Tavsiye Et
© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA Telefon: +90 (312) 284 34 18   Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65 e-magaza@akmb.gov.tr